Donateurs

Wat mag u van ons verwachten?

Wij richten ons op de glimlach van onze bewoners. Door onder andere samen te werken met de zorgmedewerkers, lokale ondernemers en muziekschool kunnen wij mooie activiteiten sponsoren en organiseren. Dit doen wij met een enthousiast team van vrijwilligers.

Als stichting zoeken wij constant naar middelen om dit allemaal te kunnen organiseren. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. Met uw financiële steun als donateur of sponsor, in combinatie met onze inzet als vrijwilligers moet dat gaan lukken.
Wij pakken die uitdaging graag op. Doet u mee?

Als bestuur zorgen wij dat alle financiele middelen 100% worden ingezet voor onze doelgroep!

Wat vragen wij aan u?

Wij vragen of u met ons wilt samenwerken. De vrijwilligers van de Stichting stellen met plezier hun tijd en energie beschikbaar om passende wensen en ideeën te realiseren.

Maar voor een financieel steuntje in de rug doen we graag een beroep op u. Daarom nodigen we u uit om voor (minimaal) € 15,- per jaar donateur te worden van onze Stichting. Natuurlijk staat het u vrij om dit bedrag ‘naar boven af te ronden’.

– Bankrekening: NL88 RABO 0135 1437 21 t.n.v. St. Vrienden van De Meander
– K.v.K.-nummer: 24416412
– ANBI-nummer: 8181 09 713 (Dus al uw donaties zijn fiscaal aftrekbaar!)