Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van de Meander

Graag informeren wij u, als donateur of sponsor van onze stichting, over onze activiteiten in het verslag 2022.Wij konden dit alleen organiseren dankzij uw gewaardeerde financiƫle steun!

Ontwikkeling donateursbestand en sponsoren.
Het donateursbestand is dit jaar nagenoeg gelijk gebleven aan het vorige jaar. Er vallen wat donateurs af en er komen weer wat nieuwe bij.
Het blijft voor ons als bestuur en u als donateur belangrijk om anderen te wijzen op het belang het werk van onze stichting te steunen met een bijdrage!

Daarnaast zijn we onze sponsoren zeer dankbaar dat zij d.m.v. hun naam op de bedrijfswagen van
De Meander een substantiƫle bijdrage leveren om onze activiteiten mogelijk te maken.

Jaarverslag2022